ANBI gegevens Youth for Christ Emmeloord

Naam
Stichting Jongerencentrum Heelal

RSIN/fiscaal nummer
853020759

IBAN Nummer
NL54RABO0139841946

Postadres
Uitloop 42
8307 DR Ens
06-11 23 31 96

Voorzitter: Jelle Stevens (Adres: Noordermiddenweg 6-2 8311 RA Espel)
Secretaris: Nico Efraïm
Penningmeester: vacant
De bestuurders ontvangen geen beloning

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. Het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste veilige mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten en recreatieve ontmoeting van leeftijdgenoten;
b. Het bevorderen van zelfwerkzaamheid van jongeren en jeugdigen op het gebied van culturele en technische ontwikkeling;
c. Het organiseren van vormingsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daar bevorderlijk aan kan zijn.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
a. Het onder leiding en aanwezigheid van jongerenwerkers en vrijwilligers organiseren van een regelmatige inloop.
b. Het organiseren van activiteiten op het gebied van muziek, creativiteit en sport;
c. Het organiseren van activiteiten gericht op specifieke groepen;
d. Het aanbieden van ondersteuning en/of lichte vormen van begeleiding aan jongeren;
e. Het geven van voorlichting.

Jaarverslag financieel overzicht 2019
Jaarverslag Heelal Jongerencentrum 2019