ANBI gegevens Youth for Christ Emmeloord

Naam
Stichting Jongerencentrum Heelal

RSIN/fiscaal nummer
853020759

IBAN Nummer
NL54RABO0139841946

Postadres
Noordermiddenweg 6-2
8311 RA Espel
06-11 23 31 96

Voorzitter: Nico Ephraïm

Secretaris: Cees Kramer
De bestuurders ontvangen geen beloning

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste veilige mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten en recreatieve ontmoeting van leeftijdgenoten;
b. Het bevorderen van zelfwerkzaamheid van jongeren en jeugdigen op het gebied van culturele en technische ontwikkeling;
c. Het organiseren van vormingsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daar bevorderlijk aan kan zijn.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
a. Het onder leiding en aanwezigheid van jongerenwerkers en vrijwilligers organiseren van een regelmatige inloop.
b. Het organiseren van activiteiten op het gebied van muziek, creativiteit en sport;
c. Het organiseren van activiteiten gericht op specifieke groepen;
d. Het aanbieden van ondersteuning en/of lichte vormen van begeleiding aan jongeren;
e. Het geven van voorlichting.

http://Inhoudelijk jaarverslag 2022

 

http://ANBI formulier 2022